ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie
ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa

szkoła

O nas, kadra pedagogiczna, osiagniecia...

czytaj

Szkoła

Uczniowie

Plan lekcji, konkursy, gazetka...

czytaj

Uczniowie

Rodzice

Informacje dla rodziców, Rada rodziców.

czytaj

Rodzice

Smaller Default Larger

2020-10-07 Aktualizacja

Szkoleniem wolontariuszy w środę, 7.10 Klub Ośmiu zainaugurowała swoją działalność w roku szkolnym 2020/2021.

Szkolenie poprowadzili przedstawiciele Fundacji Świat na Tak - p. Katarzyna Staniszewska (dyrektor fundacji) oraz wolontariusze (laureaci Konkursu Ośmiu Wspaniałych) . 

Uczniowie dowiedzieli się m. in. czym jest postawa, idea wolontariatu, jakie cechy powinien posiadać wolontariasz oraz zapoznali się z rocznym planem pracy Fundacji. 

W szkoleniu wzięło udział 70. wolontariuszy z naszej Szkoły.

 

 


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE dla uczniów, które jest jednocześnie potwierdzeniem udziału w Klubie Ośmiu planowane jest na środę, 7.10 w godz. 17.00 - 18.00 w naszej Szkole.
Szkolenie będzie prowadziła p. Katarzyna Staniszewska - dyrektor Fundacji Świat na Tak oraz opiekunowie Klubu Ośmiu - p. Katarzyna Przastek i p. Paweł Kocemba.
Nabór do Klubu Ośmiu odbywa się tylko raz w roku.

Na obowiązkowe szkolenie uczniowie przychodzą ze zgodą, która zostanie przesłana przez dziennik elektroniczny.
Ze względu na późną porę szkolenia, prosimy, by po spotkaniu odebrać dzieci spod szkoły.
Podczas szkolenia obowiązują zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, zachowywanie dystansu i zakrywanie ust oraz nosa).
Podczas szkolenia do budynku szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie.
Dokumenty - zgody wypełnione przez rodziców, uczniowie przekazują opiekunom wolontariatu do 2.10 przez wychowawców klas,

w naszej szkole

Lifestyle

nauczyciele

Kadra pedagogiczna

czytaj

galeria

foto galeria

Foto galeria SP343.

czytaj

przyjaciele szkoły

przyjaciele szkoły

O naszych partnerach

czytaj