ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Smaller Default Larger

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Poniżej udostępniamy link do harmonogramu rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/22001_harmonogram-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach

 

2020-03-31 NAJNOWSZY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 Harmonogram rekrutacji - do pobrania

2020-05-12 WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

 Procedura odwoławcza - do pobrania