ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Szkoła

Smaller Default Larger

  Ewa Wierzbicka


  Alina Malinowska


  Grażyna Klopotowska


  Patrycja Knapik


Justyna Sobota


  Marta Gibniewska


Joanna Szczucka


Emilia Antczak


  Emilia Konopka


Kocemba Paweł


  Joanna Kopytowska


Grzegorz Kucharczyk


  Anna Sapiejewska


  Dorota Bogucka


  S. Monika Szwaj


  Ks. Tomasz Bieńkowski


Agnieszka Dąbrowska


 Renata Słupska


 Tomasz Krzych


  Remigiusz Kamiński


  Marianna Gwardys-Bartmańska


Danuta Kotowicz


Janina Nejczyk


Katarzyna Żołędź


Ewa Gruba


  Patrycja Walicka


Sylwia Cabaj


 Edyta Litwin - psycholog


Logopedia: Magda Puczyk, Joanna Ławicka, Karolina Wielec


 Terapia pedagogiczna: Małgorzata Smogorzewska, Edyta Bogusławska, Paulina Kuzicka


 Terapia Integracji Sensorycznej: Sylwia Kanty, Joanna Szczucka, Patrycja Knapik


 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: Małgorzata Radzikowska,Katarzyna Mordzonek,Edyta Litwin

 Fizjoterapia: Magdalena Śpiewak


Konrad Krzemiński


  Ewa Gajkowska


Joanna Trzcionka


Aleksandra Grabowska


  Alina Zhukel


  Marta Relich


 Magdalena Simonow


 Magdalena Pijas


 Kamila Tębłowska


Radosław Dykczyński


Mateusz Sołtys


Piotr Zawadzki


Paweł Śpiewak


 Katarzyna Przastek


 Magdalena Prymas


Dorota Maciejewska


 Renata Latoszek


Anna Skowyrska


 Monika Kowalczyk


 Anna Smardzewska


 Ewa Terlecka


 Teresa Witak


 Dorota Vyas


 Małgorzata Gołfit


 Andrzej Lachowski


 Katarzyna Smolarska


Paulina Kuzicka


 Katarzyna Szczepaniak


 Beata Płachta


 Natalia Jarosiewicz