ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Smaller Default Larger

PLAN LEKCJI W CZASIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

8.00 - 8.15  Przesłanie materiałów na cały dzień (lub wcześniej)

1 lekcja 8.15 - 8.35
2 lekcja 8.40 - 9.00
3 lekcja 9.05 - 9.25
4 lekcja 9.30 - 9.50
5 lekcja 9.55 - 10.15
6 lekcja 10.20 - 10.40
7 lekcja 10.45 - 11.05
8 lekcja 11.10 - 11.30
9 lekcja 11.35 - 11.55

Podczas całej lekcji nauczyciel jest zalogowany do systemu i pozostaje do dyspozycji uczniów.
Uczeń ma prawo wyłączyć się z lekcji po 20 minutach. W przypadku, gdy będzie potrzebował dodatkowych wyjaśnień, pozostaje w kontakcie z nauczycielem 12.00 – 13.00.
Uczniowie, którym dodatkowe wsparcie nie jest potrzebne, organizują samodzielnie czas pracy.
Edukacja wczesnoszkolna działa na dotychczasowych zasadach, proszę tylko udostępnić nauczycielowi języka angielskiego odbycie zajęć.