ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Smaller Default Larger

Kalendarz roku szkolnego 2020 / 2021

 

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH                                  

1 września 2020 roku

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH                                        

25 czerwca  2021 roku

Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dzielą się na 2 półrocza:

 I półrocze            od 1 września 2020 r.       do 17 stycznia 2021 r.

II półrocze           od 1 lutego 2021 r.            do 25 czerwca  2021 r.

 

I półrocze

 Zimowa przerwa świąteczna

23 XII 2020 – 31 XII 2021

 

Klasyfikacja

Do 12XII 2020 informacja dla uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania

8 I 2021 zebranie rady  pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej

Ferie zimowe

18 stycznia– 31 stycznia 2021

II półrocze

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021

 

Klasyfikacja

Do 17 IV 2021 informacja dla uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną lub nieodpowiednią oceną zachowania

Do 4 VI 2021 informacja dla uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych rocznych

17 VI 2021 zebranie rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej i końcowej oraz promowania

25 VI 2021 uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 1 -8

Ferie letnie

26 czerwca  – 31 sierpnia 2021