ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Smaller Default Larger

 NAUCZYCIELE 2020 / 2021

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

 

Nazwa zespołu 

Skład zespołu

 

Zespół edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ewa Wierzbicka - przewodniczący

Emilia Konopka

Alina Malinowska

Grażyna Kłopotowska

Joanna Szczucka

Emilia Antczak

Marta Gibniewska

Patrycja Knapik

Zespół humanistyczno- artystyczny

Paweł Kocemba - przewodniczący

Joanna Kopytowska

Grzegorz Kucharczyk

Tomasz Krzych

Marzena Szwaj (s. Monika)

Ks. Tomasz Bieńkowski

Andrzej Lachowski

Agnieszka Dąbrowska

Anna Sapiejewska

Natalia Jarosiewicz

Remigiusz Krzemiński

Marianna Gwardys-Bartmańska

Grażyna Kłopotowska

Katarzyna Smolarska

 

 

Zespół nauk ścisłych i przyrodniczych

Danuta Kotowicz - przewodniczący

Janina Nejczyk

Katarzyna Żołędź

Patrycja Walicka

Ewa Gruba

Sylwia Cabaj

Beata Płachta

Katarzyna Szczepańska

Dorota Vyas

Remigiusz Kamiński

Zespół języków obcych

Joanna Trzcionka - przewodniczący

Aleksandra Grabowska

Marta Relich

Renata Słupska

Konrad Krzemiński

Alina Zhukel

Ewa Gajkowska

 Zespół wychowania fizycznego

 Piotr Zawadzki - przewodniczący

Mateusz Sołtys

Piotr Zawadzki

Paweł Śpiewak

Radosław Dykczyński

Zespół psychologiczno- pedagogiczny

Anna Rykaczewska - przewodniczący

Dorota Maciejewska

Hanna Bożym

Anna Skowyrska

Ewa Osiak

Magda Puczyk

Karolina Wielec

Joanna Szczucka

Małgorzata Radzikowska

Paulina Kuzicka

Joanna Ławicka

Magdalena Śpiewak

Sylwia Kanty

 

Zespół nauczycieli wspomagających

 

                         

Magdalena Simonow - przewodniczący

Ewa Terlecka

Magdalena Prymas

Renata Latoszek

Katarzyna Przastek

Anna Smardzewska

Dorota Bogucka

Kamila Tębłowska

Monika Kowalczyk

Zespół nauczycieli świetlicy

Irena Polewicz - przewodniczący

Anna Morzyk

Irena Stawrowska

Jolanta Kubalska

Iwona Krzysztoporska

Anna Mróz- Przybysiak

Paweł Śpiewak

Katarzyna Zając

Teresa Witak

Beata Głogosz