ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Szkoła

Smaller Default Larger

Nauczyciele

Czytaj więcej...

Simonow Magdalena

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Redwan Ewa 

Czytaj więcej...

Nejczyk Janina

Smogorzewska Malgorzata

Czytaj więcej...

Iwona Krzysztoporska

 

Krzemiński Konrad 

Kotowicz Danuta

Gibniewska Marta

Wierzbicka Ewa

Bilińska Marta

Czytaj więcej...

Gwardys-Bartmańska Marianna

Antczak Emilia 

Kuzicka Paulina

Słupska Renata

Sapiejewska Anna

Szczucka Joanna 

Radzikowska Małgorzata 

Czytaj więcej...

Relich Marta

Magister ekonomii SGH, a także absolwentka podyplomowego Studium Pedagogicznego na SGH.

Czytaj więcej...

Dąbrowska Agnieszka 

Szramowska Paulina

Skowyrska Anna

Czytaj więcej...

Grabowska Aleksandra

Czytaj więcej...

Ks.Tomasz Bieńkowski

Sobota Justyna 

Czytaj więcej...

Maciejewska Dorota

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany.

Trzcionka Joanna 

Kucharczyk Grzegorz

Czytaj więcej...

Knapik Patrycja

Czytaj więcej...

Rykaczewska Anna

Terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Sadkowska Agnieszka

Kopytowska Joanna

Malinowska Alina

Śpiewak Paweł

Żołędź Katarzyna 

Czytaj więcej...

Kocemba Paweł

Czytaj więcej...

Kłopotowska Grażyna

Czytaj więcej...

Zawadzki Piotr

Zespół edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • Ewa Wierzbicka
 • Alina Malinowska
 • Grażyna Kłopotowska
 • Paulina Szramowska
 • Joanna Szczucka
 • Emilia Antczak
 • Marta Gibniewska
 • Malgorzata Smogorzewska
 • Patrycja Knapik
 • Justyna Sobota

Zespół
humanistyczno - artystyczny

 • Paweł Kocemba
 • Joanna Kopytowska
 • Grzegorz Kucharczyk
 • Tomasz Krzych
 • Marzena Szwaj (s. Monika)
 • Ks. Tomasz Bieńkowski
 • Agnieszka Dąbrowska
 • Anna Sapiejewska
 • Natalia Jarosiewicz
 • Aleksandra Rychlik
 • Remigiusz Krzemiński
 • Marianna Gwardys-Bartmańska
 • Grażyna Kłopotowska
 • Katarzyna Smolarska
 • Katarzyna Zagrabska

Zespół nauk
ścisłych i przyrodniczych

 • Danuta Kotowicz
 • Janina Nejczyk
 • Katarzyna Żołędź
 • Patrycja Walicka
 • Ewa Gruba
 • Sylwia Cabaj
 • Magdalena Zajkowska
 • Wojciech Rupniewski
 • Mariusz Małysa
 • Dorota Vyas
 • Remigiusz Kamiński

 

Zespół
języków obcych

 • Joanna Trzcionka
 • Aleksandra Grabowska
 • Marta Relich
 • Renata Słupska
 • Konrad Krzemiński
 • Alina Zhukel 

Zespół
wychowania fizycznego

 • Ewa Redwan
 • Mateusz Sołtys
 • Piotr Zawadzki
 • Paweł Śpiewak

 

Zespół
psychologiczno-pedagogiczny

 • Anna Rykaczewska
 • Dorota Maciejewska
 • Hanna Bożym
 • Anna Skowyrska
 • Ewa Osiak
 • Magda Puczyk
 • Karolina Wielec
 • Joanna Szczucka
 • Małgorzata Radzikowska
 • Paulina Kuzicka
 • Joanna Ławicka
 • Magdalena Śpiewak
 • Sylwia Kanty

Zespół
nauczycieli wspomagających

 • Magdalena Simonów
 • Ewa Terlecka
 • Magdalena Prymas
 • Renata Latoszek
 • Katarzyna Przastek
 • Aleksandra Drużdż
 • Anna Smardzewska
 • Dorota Bogucka
 • Kamila Tębłowska
 • Monika Kowalczyk
 • Agnieszka Paziewska
 • Krzysztof Browarny

 

 

 

 

 

Zespół
nauczycieli świetlicy

 • Irena Polewicz
 • Anna Morzyk
 • Irena Stawrowska
 • Jolanta Kubalska
 • Iwona Krzysztoporska
 • Anna Mróz- Przybysiak
 • Paweł Śpiewak
 • Katarzyna Krzych
 • Katarzyna Zając
 • Teresa Witak
 • Beata Głogosz
 • Jagoda Grzywacz