ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Smaller Default Larger

 

  Godziny konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego

  Konsultacje dla rodziców

  Informacja Google

  Higiena i bezpieczeństwo pracy ucznia

  Kształcenie na odległość poradnik dla szkół

  List do uczniów

 Pismo - Prezydent Warszawy

 Zarządzenie 26/2020 - Harmonogram działań uruchamianie szkoły

 Zajęcia rewalidacyjne - procedury

Procedura wypożyczania książek